Klik op button om de tekst te lezen

Stille Zaterdag: compost-hóóp

De stilte op zaterdag na het geweld van Goede Vrijdag kun je benaderen vanuit twee gezichtspunten:
de passie rond het lijden en sterven van Jezus die uitloopt op de grafrust of de actie ná het overlijden die de opmaat vormt tot de opstanding van de Paasmorgen.

De Matthäus Passion (J.S. Bach) eindigt passief met ‘Ruhe sanfte, sanfte Ruh’. Maar bij de Messiah (G.F. Händel) staan de toehoorders (letterlijk) óp na de doodszang. Ze zetten met koor en orkest actief een overweldigend ‘Hallelujah’ in.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis kun je lezen “neergedaald in de hel” (= dieptepunt van Jezus’ ellende), maar net zo goed “afgedaald naar het dodenrijk” (= startpunt van onze verlossing).
Rust na gedane arbeid (‘sabbath’) of opmaat van de opstanding (“zondag”)? Beide, denk ik.

Het is als een zwaan die je ziet in de avondschemering: boven water bijna roerloos drijvend (“Stille Zaterdag”), maar onder water druk bewegend (‘Sonnabend’ – de voorbereiding op de zondag). Die actieve visie is vaak een ondergeschoven kindje, vandaar dat ik er met passie aandacht voor vraag.

Jezus Zelf zegt tegen de misdadiger die naast Hem hangt: “Nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23: 43). En als Hij de geest geeft, scheurt het voorhangsel, de aarde beeft, de rotsen splijten én de graven worden geopend (Matteüs 27: 51-53). De opgewekte, uitgelaten, heilige “krijgsgevangenen” gaan Hem als herauten voor uit het rijk van de dood (Psalm 68: 19 & Efeze 4: 8).

Het dal vol doodsbeenderen (Ezechiël 37: 1-14) komt tot leven. Het knekeldal (Hinnom), de vuilnisbelt (Gehenna) – Jeremia 31: 40 – de schedelplaats (Golgota), ze worden een bloeiend bloembollenveld. Het snoei-afval omgezet tot compost en dát geeft hóóp. Botten botten uit!

God de Vader zégt wat Hij gaat doen en Zijn Zoon dóet wat Hij zegt – en wel metéén… Halleluja!

Om over na te denken

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien (Psalm 16:10)

Wat denk je, gaat dit nu alléén over David? Vergelijk Psalm 16:11 bijvoorbeeld eens met Hebreeën 1:13 …

Foto boven; Vijf kruizen op Golgota? Johannes 19:32!

Auteur van de dag

Wim Wilts, GKv Enumatil

Wim Wilts, GKv Enumatil

In het dagelijks leven ben ik applicatiebeheerder & ICT Manager bij een middelgroot transportbedrijf. Maar als (schoon)vader van een dochter en twee schoonzoons met een theologische opleiding krijg je daar zelf ook een tik van mee. Het is telkens weer boeiend om te kijken "Wat staat er nu écht in de Bijbel?" Soms blijkt dan dat de kerkelijke traditie wat éénzijdig is of dat de ingesleten beelden niet 100% kloppen 😉

Reageer gerust

Dat kan via onderstaand formulier. Om je reactie te kunnen verzenden is het nodig om je naam en mailadres in te vullen. De reactie komt binnen bij het redactieteam.

Er zijn 2 mogelijkheden:
1.Bij een inhoudelijke vraag krijg je persoonlijk een antwoord van één van de redacteuren
2. Bij een opmerking komt jouw reactie onder de bijdrage te staan