Klik op button om de tekst te lezen

Kom, koop, ‘t kost je niks: Gorillas, Action, Tuï, Primark ….

God kent ons en onze zwakheden.

In tweeduizend jaar zijn we niet veranderd: we begeren en we begeren het nu. God kent ons maar Hij wil meer voor ons en meer voor zijn aarde.

Namens God daagt Jesaja ons uit om verder te kijken dan onze behoefte aan bestaanszekerheid. Dat we ons realiseren dat niet wìj ons een bestaan verwerven maar dat God ons bestaan is.

God geeft ons water dat Leven geeft en Brood dat verzadigt.

Maar zolang we investeren in luxegoederen, raken wij niet verzadigd. De wijn en de melk die Jesaja benoemd,  staan vandaag misschien wel voor goederen die we ons veroorloven ten koste van de aarde, onze vleesconsumptie, onze kledingverslaving en onze overmatige transportbehoefte.

Jesaja’s woorden namens God laten ons zien wie Hij is – de Eeuwige die de watercyclus, die de planeet leefbaar houdt, bedacht en handhaaft. Dan zien we dat de aarde ons voorgaat in de dienst aan de Schepper.

Waar wij Gods werk respecteren, komt de natuur tot bloei en delen wij in haar rijkdom. Gods werk vindt zijn voltooiing in zijn belofte aan David: Jezus, de lijdende knecht uit Jesaja is de beloofde Koning uit Davids geslacht die ons laat zien dat ons alles geschonken wordt, wanneer we vertrouwen op Gods werk en meezingen met de lof die de aarde God toezingt.

Vraag/ Stelling:

Ik vind het moeilijk onderscheiden in mijn bestedingspatroon wat van waarde is en ik koop nog te vaak wat niet verzadigt.

Auteur van de dag

Lydia Gunnink

Lydia Gunnink

Docent godsdienst aan het Gomarus College in Groningen en woont in Oldehove.

Reageer gerust

Dat kan via onderstaand formulier. Om je reactie te kunnen verzenden is het nodig om je naam en mailadres in te vullen. De reactie komt binnen bij het redactieteam.

Er zijn 2 mogelijkheden:
1.Bij een inhoudelijke vraag krijg je persoonlijk een antwoord van één van de redacteuren
2. Bij een opmerking komt jouw reactie onder de bijdrage te staan