Klik op button om de tekst te lezen

Deur op een kier

Feest! Dat is de titel vandaag. Het is Paasfeest, Jezus leeft, Hij staat rechtop. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door heel Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

Maar kijk hoe op die dag de leerlingen van Jezus zoeken en aarzelen. Het is hollen en stilstaan. Ook de vrouwen zijn bang en onzeker. Nog zijn ze verbijsterd over wat er gebeurd is: bloed, kruis, graf. Ze kunnen maar één ding denken: Jezus is er niet meer, het was dus toch niet echt, het was te mooi om waar te zijn. Hun hele wereld is ingestort. Jezus moet er op deze nieuwe dag hard aan werken om Petrus en Johannes, Maria en Tomas tot dieper inzicht te brengen: kijk dan toch, geloof dan toch, Ik ben het echt, Ik leef! En in de loop van de dag zie je het bij die leerlingen en die Maria binnenkomen: zou het dan toch waar zijn? Het wonderlijke bericht JEZUS LEEFT! prikt door het sombere duister heen, je ogen knipperen tegen het licht en er komt voorzichtig wat hoop.

Ons hart kan zo vol zitten van, ja waarvan? Van het negatieve: oorlog, bommen, puin? Rouw om een geliefde, angst vanwege je kwaal, je doodzieke kind …?

Pasen laat in het donker van je leven een kier zien, een spoortje licht: zou het dan toch? Jezus leeft – dan is er dus toch hoop! Niet de dood heeft het laatste woord, niet het puin of het massagraf. Het laatste woord is voor Jezus: Ik leef. En jullie ook.

Gespreksvraag:

 is het bericht van de opstanding bij jou binnengekomen? Wat doet het met je?

Auteur van de dag

Ds. Tiemen Dijkema

Ds. Tiemen Dijkema

emeritus van de GKv Enumatil, woonachtig in IJlst.

Reageer gerust

Dat kan via onderstaand formulier. Om je reactie te kunnen verzenden is het nodig om je naam en mailadres in te vullen. De reactie komt binnen bij het redactieteam.

Er zijn 2 mogelijkheden:
1.Bij een inhoudelijke vraag krijg je persoonlijk een antwoord van één van de redacteuren
2. Bij een opmerking komt jouw reactie onder de bijdrage te staan