Categorie: Geloof: wat doe je met de uitnodiging?

Afsluiting: Dankwoord

Het project ‘Ben je klaar voor het feest’ is afgelopen! 35 meditaties zijn op deze website voorbij gekomen…

Op deze plek wil ik als eindredacteur allereerst de lezers bedanken voor hun betrokkenheid. Ik hoop dat het project heeft bijgedragen aan de voorbereiding op Pasen 2022 en ook mag blijven doorwerken in de dagelijkse navolging van Jezus Christus. Zelf helpt mij zo’n project in de 40dagentijd om bewust toe te leven naar het feest en het verdiept m’n beleving van Goede Vrijdag en Pasen.

Lees verder

Feesten om te leven!

Eindelijk mag het weer. Met kleinere of grotere groepen bij elkaar komen om feest te vieren: Pasen, Koningsdag, bevrijdingsdag. En alle verjaardagen en trouwerijen niet te vergeten die we nog moeten inhalen. Na corona hebben veel mensen er veel zin in. Feest vieren is belangrijk. Even alles vergeten en je lekker laten gaan. Sommige mensen kijken er de hele week naar uit. Ja, je leeft om te feesten!

Lees verder

Jezus herkennen

De hele reis lopen ze met elkaar te praten over wat er gebeurd is. Zeker, het deed hen wat. Maar het kwartje valt nog niet helemaal. Kennelijk kun je het veel over Jezus hebben, zonder Hem echt te herkennen.

Lees verder
Bezig met laden

Klaar voor het feest!

Ben je klaar voor het feest? In de komende 40 dagen wil www.benjeklaarvoorhetfeest.nl je helpen om je voor te bereiden op het feest van Pasen. Verschillende predikanten, kerkelijk werkers en leden uit acht verschillende GKv-kerken uit het Westerkwartier schrijven hier dagelijks een korte meditatie over een bijbeltekst. 
Meer over dit project? Klik hier 

  • Feest!
  • Wat is wijs?
  • Houd me vast!
  • Geloof: wat doe je met de uitnodiging?
  • Het is anders dan je verwacht!
  • Kriebels: het maakt iets los
  • aandacht kerkdiensten

Afsluiting: Dankwoord

Het project ‘Ben je klaar voor het feest’ is afgelopen! 35 meditaties zijn op deze website voorbij gekomen… Op deze plek wil ik als eindredacteur allereerst de lezers bedanken voor hun betrokkenheid. Ik hoop dat het project heeft bijgedragen aan de voorbereiding op Pasen 2022 en ook mag blijven doorwerken in de dagelijkse navolging van Jezus Christus. Zelf helpt mij zo’n project in de 40dagentijd om bewust toe te leven naar het feest en het verdiept m’n beleving van Goede Vrijdag en Pasen.

Genade boven prestaties

Paulus had het goed voor mekaar. Hij noemt allemaal dingen op waar hij zich op kan beroemen. Hij is besneden toen hij acht dagen oud was, en behoort tot het volk van Israël. Hij is Hebreeër en heeft de wetsopvatting van een farizeeër. Hij probeert zich dus erg goed aan de wet te houden.

Traag spreken

“Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden” Jakobus 1: 19 De tijd naar Pasen toe is vaak ook een periode van bezinning. Deze tekst zet ons stil, niet zozeer bij ons voornemen, maar bij ons daadwerkelijke gedrag. Het roept op om naar elkaar te luisteren, oprecht nieuwsgierig te zijn naar de ander en pas daarna, waar nodig te spreken.

Het koninkrijk van God draait door

Talkshow M stopte er vorige week vrijdag na 344 afleveringen mee. Het ging al langer niet goed met het programma van presentatrice Margriet van der Linden. Te lage kijkcijfers… In de Bijbel kom je ook profeten tegen met lage kijkcijfers. Een van hen is Jesaja. In het sterfjaar van koning Uzzia krijgt hij de Heer te zien op zijn hoogverheven troon. In deze politiek gezien onrustige periode laat God juist zijn koninklijke majesteit zien.

Licht in het donker

De woestijn zal bloeien, de steppe zal juichen. Geweldig wat een pracht, wat een vrolijkheid. Jesaja geeft licht en ruimte aan Gods volk in donkere tijd. Hij brengt licht zoals hij vaker doet in zijn profetie. Licht, vreugde en heil. Juist in de 40 dagen tijd lijkt het niet te passen. Op weg naar het lijden en sterven en toch, bloei en gejuich.

Aangeraakt

Elkaar aanraken. Ieder mens heeft daar behoefte aan. Dat kleine gebaar, het kan je zo goed doen. Door de regels van de afgelopen twee jaar hebben we ervaren dat je het ook zo echt kunt missen. In dit verhaal uit Marcus is afstand houden er niet alleen omdat deze huidziekte besmettelijk is, maar ook dat het je onrein maakt.