Auteur: Tiemen Dijkema

Deur op een kier

Feest! Dat is de titel vandaag. Het is Paasfeest, Jezus leeft, Hij staat rechtop. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door heel Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!
 
 Maar kijk hoe op die dag de leerlingen van Jezus zoeken en aarzelen. Het is hollen en stilstaan.

Lees verder

Trek je mooiste kleren aan!

Wat een heftige slotzin: Velen geroepen, slechts weinigen uitverkoren. Veel Bijbellezers zijn daar op afgeknapt. Ze hoorden er in: je kan wel geroepen wezen, maar als je niet uitverkoren bent ben je kansloos, vergeet het maar.
Prikkelend is deze afsluiting zeker. Maar als je goed kijkt zie je toch maar een stampvolle feestzaal. Zo zuinigjes is de koning dus ook weer niet. Maar inderdaad, een hele groep mensen die eerst op de lijst stonden zijn niet eens komen opdagen – wat een belediging voor de uitnodiger – en in die gevulde zaal is blijkbaar ook iemand die er niet hoort.

Lees verder