Auteur: Roel Prins

Oog voor Jezus

Twee van Jezus’ leerlingen lopen van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze zijn ontgoocheld: hun Heer is er niet meer. Gestorven aan een kruis, is Hij in een graf gelegd. Ja, een paar vrouwen waren komen zeggen dat Jezus is opgestaan, maar dat kan natuurlijk niet. Teleurgesteld gaan ze daarom terug naar huis.

Lees verder

Vastgezet in Gods liefde

Paulus bidt voor de christenen in Efeze. Hij vraagt God om hen te vullen met zijn luister, kracht en sterkte.
Wat bijzonder, dat je daar om mag vragen, voor jezelf en anderen. Wat heerlijk dat het Gods verlangen is dat ons diepste wezen vol wordt van Hem!
Want dat ga je geheid merken. Paulus zegt het: Christus gaat in ons hart wonen en we blijven geworteld en gegrondvest in de liefde.

Lees verder

Bij Jezus moet je zijn

In het Bijbelgedeelte van vandaag wijzen alle vingers naar Jezus. En heel wat mensen laten zich naar Hem verwijzen. Jij ook?
Twee mannen hadden zich bij Johannes de Doper aangesloten. Het waren zoekers; ze hadden het idee dat er meer in het leven moest zijn dan vissen. Ze stelden trage vragen: waar leven we voor? Wie of wat maakt ons echt gelukkig?

Lees verder