Kom, koop, ‘t kost je niks: Gorillas, Action, Tuï, Primark ….

God kent ons en onze zwakheden.
In tweeduizend jaar zijn we niet veranderd: we begeren en we begeren het nu. God kent ons maar Hij wil meer voor ons en meer voor zijn aarde.
Namens God daagt Jesaja ons uit om verder te kijken dan onze behoefte aan bestaanszekerheid. Dat we ons realiseren dat niet wìj ons een bestaan verwerven maar dat God ons bestaan is.

Lees verder