Licht in het donker

De woestijn zal bloeien, de steppe zal juichen.
Geweldig wat een pracht, wat een vrolijkheid. Jesaja geeft licht en ruimte aan Gods volk in donkere tijd.
Hij brengt licht zoals hij vaker doet in zijn profetie. Licht, vreugde en heil.
Juist in de 40 dagen tijd lijkt het niet te passen. Op weg naar het lijden en sterven en toch, bloei en gejuich.

Lees verder