Man van Smarten

Welk beeld van Jezus heb jij? Leeuw van Juda, zoon van God, het Woord, Verlosser, vriend, broer? Allen Bijbelse beelden. Jesaja profeteert hier over de Man van Smarten. Wij weten nu dat hij op Jezus doelt, maar de Joden in Jesaja’s tijd wisten dat niet en generaties later, in Jezus’ tijd, zagen ze het niet. Terwijl zij toch eeuwenlang wachtten op de beloofde Messias.

Lees verder