De tranen van Jezus.

De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt in veel kerken herdacht op Palmzondag, een week voor Pasen. De stille, goede of heilige week. In Jeruzalem was het allesbehalve stil. De stad was vol reizigers, die waren gekomen voor het Pesachfeest, het feest van de bevrijding uit Egypte. Nu is Jezus in aantocht en de mensen stormen uitzinnig van vreugde Hem tegemoet. Massale euforie.

Lees verder